Languages

Tło Projektu

Tło projektu "Koniec Lodzermenscha?" - Rozmowy ze świadkami historii będącymi dzisiejszymi i byłymi obywatelami Łodzi"

Łόdź ma za sobą szczegόlnie wyrazistą wspόlną polsko-żydowsko-niemiecką historię, najpierw pozytywną i kooperacyjną, lecz rόwnież destruktywną i brutalną. W połowie 18. wieku Łόdź stała się „Eldoradem wschodu“ oraz tyglem Polakόw, Żydόw, Niemcόw, choć z pewnością nie brakowało kontrastόw i konkurencji. W okresie zaledwie kilku lat powstał tu ważny w Europie ośrodek przemysłu włόkienniczego. Jednak bliskie ekonomiczne i kulturalne więzi nie ochroniły miasta przed brutalnością II Wojny Światowej, ktόra zainicjowała upadek świata owych „Lodzermenschen“ i rozbiła kultury. W obliczu wcześniejszej wspόlnoty ten koniec był tym bardziej bolesny. Po wkroczeniem niemieckiego Wermachtu Polakόw wywłaszczono, wysiedlono i mordowano; „Rajchsdojcze“ mieli zarządzać miastem. Rysa przebiegła też przez grono łόdzkich Niemcόw, niektόrzy (jako obywatele polscy) odebrali wkroczenie wojska niemieckiego jako hańbę, inni z radością powitali nowych władcόw. Terror wobec Żydόw i Polakόw dominował ulice. Żydόw zamknięto w getcie a potem większość z nich wywieziono do obozόw zagłady. Jak łόdzcy Polacy, Żydzi i Niemcy przeżyli ten okres, gdy narodowość miała nagle największą, rozdzielającą wagę? Jakie zmiany zaszły w codziennym życiu obywateli miasta?

 

Wraz z Uniwersytetem Łόdzkim stowarzyszenie EVA organizuje spotkanie dla studentόw (MA)/ decentόw z pięcioma świadkami historii pochodzącymi z Łodzi, ktόrzy opowiedzą o życiu codziennym i życiowych realiach, panujących tu przed, podczas i po II Wojnie Światowej. Relacje ostatnich świadkόw mają uświadomić dzisiejszym obywatelom, co rozłam spowodowany wojną oraz jej skutki oznaczały dla europejskiego miasta. Świadkowie (w tym obecnie zamiejscowi) są polskiego, żydowskiego, niemieckiego lub mieszanego pochodzenia. Studenci już od kilku semestrόw zajmowali się Łodzią i jej historią, n.p. gettem lub multikulturalną historią miasta. Spotkanie jest też otwarte dla pozauniwesyteckich zainteresowanych. Program dzieli się na blok seminaryjny (relacje, pytania i odpowiedzi) oraz zwiedzanie miejsc w Łodzi, ktόre mają biograficzne lub historyczne znaczenie dla świadkόw.