Languages

Literatura

Kronika getta łódzkiego Litzmannstadt Getto 1941-1944

Chęciński Michael Mosze, Zegarek mojego ojca

Dedecius Karl, Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia

Döblin, Alfred, Podróż po Polsce

Hornberger, Armin, Moja łódzka młodość

Hilberg, Raul, Täter, Opfer, Zuschauer (Frankfurt, 1992)

Krall, Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem

Machejek, Andrzej (red.), Niemcy Łódzcy. Die Lodzer Deutschen

Miller, Marek, Europa według Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto

Poznański, Jakub, Dziennik łódzkiego getta

Radziszewska, Krystyna (red.), Pod jednym dachem. Niemcy oraz ich polscy i żydowski sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku

Radziszewska, Krystyna (red.), Niemieckimi śladami po „Ziemi Obiecanej”

Roth, Joseph, Hotel Savoy

Samuś, Paweł (red.), Polacy-Niemcy-Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy

Scheffel, Aurelia, Lodz Historia/e

Singer, Oskar, Przemierzając szybkim krokiem getto...Reportaże i eseje z getta łódzkiego

Singer, Israel Joshua, Bracia Aszkenazy Spodenkiewicz, Paweł, Zaginiona dzielnica

Ventzki, Jens-Jürgen, Cień ojcaWilk, Marian (red.), Niemcy w Łodzi do 1939 roku