Languages

Opis projektu


Maj 2011: Wraz z Uniwersytetem Łόdzkim stowarzyszenie EVA organizowało spotkania dla studentów (MA)/ wykładowców z jeszcze żyjącymi świadkami tamtych czasów z Łodzi, ktόrzy opowiadali o życiu codziennym i realiach życia, panujących tu przed,podczas i po II Wojnie Światowej. Relacje ostatnich świadkόw mają uświadomićdzisiejszym obywatelom, co rozłam spowodowany wojną oraz jej skutki oznaczałydla europejskiego miasta. Świadkowie (w tym obecnie zamiejscowi) są polskiego, żydowskiego, niemieckiego lub mieszanego pochodzenia. Studenci już od kilku semestrόw zajmowali się Łodzią i jej historią, n.p. gettem lub multikulturalną historią miasta. Spotkanie jest też otwarte dla pozauniwesyteckich zainteresowanych.


Program dzieli się na blok seminaryjny (relacje, pytania i odpowiedzi) oraz zwiedzanie miejsc w Łodzi, ktόre mają biograficzne lub historyczne znaczenie dla świadkόw.

Projekt jest częścią powstającego i zaplanowanego na dłuższy czas

filmu dokumentalnego o historii Łodzi.

 

 


Wsparcie finansowe dla projektu pochodzi od następujących Fundacji: