Languages

Świadkowie historii

 

Pan Natan Grossmann (*1927 w Łodzi):

Dorastał w małym sztetl jako syn szewca. Przesiedlenie do getta Łόdź. Praca przymusowa (jako dziecko). Rodzice zmarli w getcie, brat w Kulmhof. Deportacja do Auschwitz. Po wojnie powrόt do Łodzi, emigracja do Izraela.

  

© Marek Iwicki   


 

 

Pan Armin Hornberger (*1930, w Łodzi):

Pochodzenie polsko-niemieckie (niemiecka część rodziny od pokoleń w Łodzi). W zamieci wojennej wyjazd do Niemiec, w zamieci powojennej powrόt do Łodzi. Przymusowe przesiedlenie do Niemiec.


Pani Helena Bergson (*1921, w Łodzi):

W getcie pracowała jako pielęgniarka. Jedna z niewielu osób, które mogą opowiedzieć o życiu przed wojną z własnego doświadczenia i która przeżyła likwidację getta.

© Marek Iwicki   


Pan Seiler (*1933, w Łodzi):

Gałąź rodziny od pokoleń zamieszkała w Łodzi. Żona była dzieckiem polsko-niemieckiego „małżeństwa mieszanego“ (po wojnie 3 lata w polskim obozie pracy).

© Marek Iwicki           www.marekiwicki.com


Pani Astrid Wojtaszek (*1937, w Łodzi):

Po wojnie wywłaszczenie rodziny. Zatajenie pochodzenia poprzez małżeństwo z Polakiem. Przed własną cόrką ukrywała swoje pochodzenie przez 40 lat.


Pan Jens-Jürgen Ventzki (*1944, w Łodzi/Litzmannstadt):

Syn „Rajchsdojcza“, burmistrza Litzmannstadt Werner Ventzki (1941-43), ktόry nigdy nie stanął przed sądem za swoje stanowisko i czyny.