Languages

Krystyna Latuszewska

Krystyna Latuszewska

 

Krystyna Latuszewska (ur. 1928 w Łodzi): Kiedy rozpoczęła się
wojna, rodzina pani Krystyny została zmuszona do opuszczenia
domu na Osiedlu Montwiłła Mireckiego i przetransportowana
do Obozu Przesiedleńczego przy ulicy Łąkowej 4, zorganizowanego
w budynku dawnego kompleksu fabrycznego. Tam, razem z
setkami innych łódzkich rodzin, była przetrzymywana w
przerażających warunkach przez okres czterech miesięcy.

 

 

*Część 1 fragmenty filmu (około 24 minut)

*Część 2 fragmenty filmu (około 23 minut)

 

 

*Transkrypcja ze spotkania

  po polsku

 

*Informacja o tym wydarzeniu w listopadzie 2012 >> tutaj

*Obrazy z seminarium oraz zwiedzania

ZESPÓŁ PROJEKTU: Tamara Jaworowska, Tanja Cummings, Marek Iwicki, Jakob Weiss, Magdalena Stefanska,  Patrycja Wasilewska, Paulina Lewandowska, Piotr Kirsch, Michał Hankiewicz, Grzegorz Wróbel, Dominika Zdrodowski, Ewa Pusty, Anna Cummings, Szymon Podkrolewicz, Juliana Olesiewicz, Karin Hammer

 

SPONSORZY: wsparcie finansowe dla projektu pochodzi od następujących Fundacji i instytucji: