Languages

Tadeusz Borowski

Tadeusz Borowski

 

 
*Tadeusz Borowski (ur. 1929 w Łodzi): W okresie dorastania bardzo silny wpływ mieli na niego sąsiedzi i przyjaciele o pochodzeniu żydowskim. Kiedy zaprzyjaźniona żydowska rodzina musiała przenieść się do getta Tadeusz również chciał tam zamieszkać. Wszystko po to, by być blisko swych przyjaciół. Podczas okupacji niemieckiej współpracował z AK, a jednym z jego zadań było obserwowanie Getta Łódzkiego z zewnątrz oraz regularne przejeżdżanie przez nie tramwajem. Po każdej takiej podróży Tadeusz zdawał raporty dotyczące tego, co widział w getcie. W ramach współpracy z AK zajmował się również szmuglowaniem ludzi poza granice Łodzi.
 

*Część 1 fragmenty filmu (około 12 minut):

Tadeusz Borowski o czasach przedwojennych, swojej rodzinie, żydowskich sąsiadach i wybuchu wojny.

 

* Część 2 fragmenty filmu (około 10 minut)

Tadeusz Borowski i Natan Grossman: krótka dygresja o historii Żydów w Polsce i znaczeniu Piłsudskiego

 

* Część 3 fragmenty filmu (około 13 minut):

Taduesz Borowski o czasach okupacji i o getcie w mieście

 

* Część 4 fragmenty filmu (około 16 minut):

Tadeusz Borowski dalej o getcie w mieście

 

 

 

*Informacja o tym wydarzeniu w listopadzie 2012 >> tutaj

*Transkrypcja (po niemiecku i polsku ze spotkania (soon online)

*Obrazy z seminarium oraz zwiedzania

ZESPÓŁ PROJEKTU: Tamara Jaworowska, Magdalena Stefanska, Tanja Cummings, Marek Iwicki, Jakob Weiss, Patrycja Wasilewska, Paulina Lewandowska, Piotr Kirsch, Michał Hankiewicz, Grzegorz Wróbel, Dominika Zdrodowski, Ewa Pusty, Anna Cummings, Szymon Podkrolewicz, Juliana Olesiewicz, Karin Hammer

SPONSORZY: wsparcie finansowe dla projektu pochodzi od następujących fundacji i instytucji: