Languages

Cele

Projekt "Koniec Lodzermenscha?" (maj 2011 – luty 2012) był zintegrowany z bieżącym planem zajęć uniwersytetu, z tzw. „Modułem łódzkim”. Studenci mogli pisać prace zaliczeniowe związane z projektem a niektórzy z nich byli zaangażowani w jego organizację. Rozmowy ze świadkami historii, dyskusje, pytania oraz wycieczki po mieście były utrwalane w formie video i audio.Następnie dokonano ich transkrypcji i tłumaczenia oraz wykorzystano jako elementy dokumentacji tekstowej i filmowej. Patrz: Rezultaty projektu. W lutym 2012 roku w Łodzi odbyła się prezentacja wyników projektu.Na październik 2012 roku planowany jest projekt powiązany: Rozmowy z polskimi świadkami historii.Spotkania/materiał filmowy zostały włączone do zaplanowanego projektu filmowego (film dokumentalny, 90 min). Ukończenie prac planowane jest na koniec 2013 roku.