Languages

Helena Bergson


*Helena Bergson

*1921 w Łodzi - 2013. W getcie pracowała jako pielęgniarka. Jedna z niewielu, która może jeszcze opowiedzieć o czasach sprzed wojny i która żyła w getcie aż do wyzwolenia.

 Helena Bergson przed jej domem w Śródmieściu w Łodzi, w którym mieszkała z rodzicami, a który musiała  opuścić w 1940 i przenieść się do getta.

  
*Część 1 fragmenty filmu (około 20 minut) ze spotkania w maju 2011 ze studentami, wykładowcami i innymi świadkami. Pod koniec października... 2011 opublikujemy część 2 tego spotkania (dyskusję). Udostępnimy także niemieckie napisy podpisy.

Helena Bergson (

Fragmenty/Spotkanie/maj 2011) 

W przypadku  trudności z odtworzeniem filmu, radzimy skorzystać z bezposredniego linka do Vimeo: https://vimeo.com/30201235

 

Zespół: Kamera: Marek Iwicki. Tłumaczenie: Jolanta Sobońska,

Juliana Olesiewicz, Ewa Psuty, Technik i druga kamera: Roman

Blauth. Prowadzenie seminarium: Ewa Wiatr, Dr. Krystyna

Radziszewska. Transkrybcja/tłumaczenie: Jolanta Sobońska

i Ewa Psuty.

  

 *Transkrybcja (po niemiecku i polsku) ze spotkania ze studentami, wykładowcami i świadkami. Transkrybcja/tłumaczenie - Jolanta Sobońska.

 
POLSKIE Wersja (Download)

NIEMIECKA Wersja (Download)

 

*Spotkanieze studentami, wykładowcami i innymi świadkami  miało miejsce 26 maja 2011 roku w budynku filologii germańskiej   Uniwersytetu Łódzkiego.

 

*Obrazy z seminarium

Helena Bergson czeka na rozpoczęcie seminarium

 

Helena Bergson na krótko po rozpoczęciu seminarium


 

 Helena Bergson po dyskusji

 

Helena Bergson wita się z panią i panem Ventzki

 

 

Helena Bergson w rozmowie z Natanem Grossmannem

 

 

 Helena Bergson w drodze na spotkanie

 

 

 *Wsparcie finansowe dla projektu pochodzi od następujących Fundacji: